Motorlu taşıtların tescil tarihi ile ilgili piyasada bir çok dedikodu geçmekte, jettaturkiye.com olarak bu konu hakkında kanunun getirdiği yeniliği ele alırsak.

23 Temmuz 2011 Cumartesi günü Resmi gazetede 28003 sayı ile yayınlanan MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARIN MODEL YILININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİNİN Aşağıdaki maddesinde açıklanmıştır.

[tt]Seri imal veya seri ithal edilen araçların imal yılı ve tescili

MADDE 5 – (1) Seri imal veya seri ithal edilen, tip onayı belgesi bulunan araçlarda imal yılının belirlenmesi ve tesciline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Uygunluk belgesi, aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yerde, MARTOY’un 18 inci, TORTOY’un 8 inci ve MOTOY’un 7 nci maddesine göre, araç sevke hazır hale geldiğinde imalatçı tarafından düzenlenir. Aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yerde elektronik ortamda düzenlenen uygunluk belgeleri, imal tarihini taşımaları kaydıyla aracın imal edildiği veya montajının yapıldığı yer dışında da imzalanabilir.

b) İmal yılı, aracın uygunluk belgesinin (a) bendinde belirtildiği şekilde düzenlenen ve anılan belgede yer alan imal tarihinin yılıdır.

c) Aracın ilk defa tescili için zorunlu diğer belgelerle birlikte, imalatçı tarafından düzenlenen uygunluk belgesinin aslı veya aslının düzenleme tarihini taşıyan, imalatçı tarafından onaylı sureti ibraz edilir. Uygunluk belgesi, Türkçe veya Avrupa Topluluğunun resmi dillerinden birinde düzenlenir. Türkçe dışında bir dilde düzenlenmesi halinde, beraberinde imalatçının veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından aslına uygun onaylı Türkçe çevirisi de ibraz edilir. Ancak, bu belgelere ait bilgilerin trafik tescil kuruluşlarınca, ilgili kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya diğer tüzel kişilerden elektronik sistemle alınabildiğinde ibraz zorunluluğu aranmamakla birlikte bilgilerin doğruluğunun teyiti için talep edilmesi halinde söz konusu belgeler ibraz edilir.
[/tt]Eski kanuna göre Araç onay belgesi 31 Temmuz 2010 tarihinde onaylanan bir araç 2010 model olarak tescil edilirken, araç onay belgesi 1 Ağustos 2010 tarihinde onaylanan bir araç 2011 model olarak tescil ediliyordu.

Yeni kanunda bu ayrım yıl bazına çekildi. Yani aracın onay belgesi 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında onaylanmış ise o araç her halükarda 2012 model olarak tescil edilecektir.

Örneğin imalatı bitmiş bir aracın uygunluk belgesi 31.12.2012 tarihinde verilmiş ise araç 2013 yılında alınsa bile ruhsata model yılı 2012 olarak tescil edilecektir.

Trafik tescil birimleri araçların modellerini tescil edildikleri yıllara göre değil, Aracın Onay belgesine göre vermektedir.


Kanun tebliğinin tamamına ulaşmak için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz.

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Ekte örnek uygunluk belgesi sureti bulunmaktadır.